ZAKRES USŁUG

Adwokat Andrzej Brzeziński podejmuje się wszechstronnej i kompleksowej reprezentacji osób fizycznych w sprawach o charakterze karnym oraz rodzinnym. W ramach współpracy pomoc prawna udzielana jest poprzez bezpośrednie konsultacje, sporządzanie pism sądowych i przedsądowych, reprezentacje osób pokrzywdzonych i oskarżonych przed sądami wszystkich instancji, a także organami ścigania.


PRAWO KARNE


Przykładowe dziedziny w jakich Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego:
• przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu (nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia);
• przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, wypadki komunikacyjne);
• przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież z włamaniem, oszustwo, paserstwo, niszczenie mienia);
• przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (czynny udział w zgromadzeniu publicznym, posiadanie broni bez zezwolenia);
• przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
• przestępstwa przeciwko wolności (groźby);
• przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości;
• przestępstwa karno-skarbowe, karno-gospodarcze;

Obrona w sprawach karnych, obejmuje wszystkie czynności w:
• postępowaniu przygotowawczym – od momentu zatrzymania* aż do zakończenia śledztwa.
- udział w czynnościach procesowych, w których udział obrońcy pełnomocnika jest dopuszczalny;
- uczestnictwo w przesłuchaniach podejrzanych, świadków;
- utrzymywanie kontaktu z organami ścigania;
- składanie wniosków dowodowych;
- sporządzanie zażalenia na zatrzymanie, zażalenia na zastosowanie/zmianę środka zapobiegawczego w tym tymczasowego aresztowania, wniosku o umorzenie bądź warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o dobrowolne poddanie się karze itp.
• postępowaniu przez sądem pierwszej instancji,
• postępowaniu apelacyjnym,
• postępowaniu kasacyjny

a także

• postępowaniu wykonawczym po zapadnięciu prawomocnego wyroku - prowadzenie spraw i przygotowanie wniosków o:
- wyrok łączny;
- odroczenie wykonania kary;
- przerwy w karze;
- warunkowe przedterminowe zwolnienie;
- odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
- ułaskawienie.

* Zatrzymanie / tymczasowy areszt - po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu przez policję czy inne służby, w krótkim czasie Kancelaria nawiązuje kontakt z organami ścigania. Niezwłocznie ustalane jest miejsce pobytu zatrzymanego i zapewniana pomoc prawna poprzez udział w czynnościach postępowania przygotowawczego (szczególnie istotna dla toku całego dalszego postępowania).


Przykładowe dziedziny w jakich Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa wykroczeń (postępowanie karno-administracyjne)
• spowodowanie kolizji drogowej;
• jazda pod wpływem alkoholu.PRAWO RODZINNE


Przykładowe dziedziny w jakich Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego:
• sprawy o rozwód (z orzekaniem o ewentualnej winie małożnka lub bez orzekania o winie) i separacje;
• sprawy o alimenty;
• sprawy o władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie, uregulowanie kontaktów z dzieckiem);
• sprawy o podział majątku małożnków, rozliczanie wzajemnych nakładów ;
• pomoc w redagowaniu pism do Sądów Kościelnych o stwierdzenie nieważności małżeństwa.


Powyższy katalog spraw, którymi zajmuje się Kancelaria, ma charakter przykładowy.
KANCELARIA zlokalizowana jest w Mielcu przy Al. Niepodległości, a jej filia w Tarnowie przy ul. Gumniska. Terminy spotkań ustalane są telefonicznie albo z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

E-PORADY
Więcej...


Prawo karne | Prawo rodzinne | Kancelaria adwokacka | Andrzej Brzeziński | Mielec | Tarnów | tel. 606 625 812 | kontakt@kancelarie-bs.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone