Andrzej Brzeziński

adwokat, karnista, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1981 roku, a następnie aplikacje prokuratorską w 1983. Po ponad 20 latach pracy na różnych szczeblach prokuratury w Dąbrowie Tarnowskiej, Dębicy oraz Tarnowie rozpoczął praktykę adwokacką, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Posiada wszechstronne doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, ze szczególnym naciskiem na szeroko pojęte prawo karne oraz prawo rodzinne.

Specjalizuje się w obronach w sprawach karnych obejmujących wszystkie czynności w zakresie postępowań przygotowawczych (od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa), postępowań przez Sądem I i II instancji oraz postępowań wykonawczych (odroczenia wykonania kary, przerwy w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienia, wyroki łączne). Świadczy również pomoc prawną w sprawach rozwodowych oraz postępowaniach związanych z majątkiem małżeńskim.

Równolegle z pracą w Adwokaturze prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie z zakresu kryminologii i kryminalistyki, prawa karnego i wykroczeń oraz elementów logiki.


ZAKRES USŁUG Kancelaria podejmuje się wszechstronnej i kompleksowej reprezentacji osób fizycznych w sprawach o charakterze karnym oraz rodzinnym. Więcej...Prawo karne | Prawo rodzinne | Kancelaria adwokacka | Andrzej Brzeziński | Mielec | Tarnów | tel. 606 625 812 | kontakt@kancelarie-bs.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone